skog3

Om oss

Vår produktionsanläggning är belägen i Johannishus i centrala Blekinge. Här klyver, lagrar och torkar vi all ved. Under vinterhalvåret har vi även möjlighet att torka veden i vår specialanpassade torkanläggning, vilket innebär att vi kan leverera torr ved året runt.

Hakarps ved påbörjade produktion av ved år 2007 och har sedan dess levererat över 35. 000 pallar med kluven ved till bland annat Danmark och Holland.

Vi köper miljöcertifierade råvaror enligt FSC Controlled wood. Vi arbetar uteslutande med lövved (ek, bok och björk) från lokala skogar i södra Sverige för att minimera transporter.

stapohog
loggsv1090